กระจกวิเศษ

posted on 06 May 2010 06:12 by core2sawwan

              ธรรมมะก็คือกระจกวิเศษนะ กระจกทีทำให้เรารู้ว่าเราทำอะไรผิดหรือทำอะไรถูก รู้ถึงบุญถึงบาป  กระจกในสติ สมาธิ ของเรา หากเราครองได้ไว้ซึ่งสติเราก็จะเกิดปัญญา หาเราไร้ซึ่งสติแล้วเราก็จะทำตามใจตัวเราเองที่คิดว่าเราถูก โดยไร้ซึ่งสติที่คอยไตร่ตรองผิดถูก กระจกสติจะช่วยสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงที่กระทำอยู่   สติคือการนิ่งต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขแล้วไตร่ตรองโดยใช้หลักธรรมเข้ามาไตร่ตรองโดยใช้ ศีล 5 มาเป็นเครื่องไตร่ตรองก่อนกระทำสิ่งใดๆ หากไม่เชื่อว่าอบายภูมิมีอยู่จริงจงเชื่อเถิดเพราะ ความทุกข์ที่ซ่อนไว้บนความสุขจอมปลอมก็คือ อบายภูมิดีๆ นั่นเอง

                                                                                                                          By  เทวดาท่าจะแว่น

edit @ 6 May 2010 11:37:37 by Topaz

edit @ 27 Jun 2010 15:44:56 by ไตรภาคี

Comment

Comment:

Tweet

ปัญหาอาจเกิดเพราะคนไม่ส่องกระจก
ทำให้ไม่เห็นรูปลักษณ์ของตนเอง
เมื่อไม่เห็นก็ไม่อาจรู้ว่าต้องปรังปรุงสิ่งใดbig smile
กระจกวิเศษที่จะสะท้อนให้มองตนเอง หาข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเอง โดยไม่เพ่งโทษผู้อื่น หสกทุกคนทำได้ สันติคงอยู่ไม่ไกลนะคะ big smile Hot! Hot! Hot!

#1 By ตีรณา on 2010-05-06 09:41