เกิดมาไม่มีตายก็ไม่มี(มีแค่บุญกุศลที่พึงทำ)

    เมื่อคนเกิด ไร้เงินทอง ไร้ผ้าผ่อน             ไม่มีหรอกเงินทองลาภยศสรรเสริญ
มีแต่ ใจ มือไม้สองและ เท้าให้ก้าวเดิน        จงอย่าเพลินใช้ชีวิตให้เสียไป
เมื่อเติบใหญ่ได้เล่าเรียนเพียรศึกษา           จึงได้มาซึ่งลาภยศคำสรรเสริญ
ตามมาทั้งแก้วแหวนเงินทองความจำเริญ    ใครเดินผ่านยกมือไว้และยินดี
จึงยึดติดในสิ่งของและลาภยศ                   ลืมไปหมดว่าตอนเองเกิดมานั้นมีไหม
มัวเมาสิ้นกิเลศจนใกล้ตาย                        พอไม่วายโรยภัยก็คุกคาม
พอไม้ใกล้ถึงฝั่งจวนถึงกำหนด                   ลาภยศคำสรรเสริญนั้นสูญหาย
ความมั่งมีรวยทรัพย์ นั้นจะวาย                   จะตายไปพร้อมๆกับตัวเรา
เมื่อเราสิ้น ลาภยศคำสรรเสริญนั้น             ก็มลายโดยฉับพลันกับไฟเผา
ถึงแก้วแหวนเงินทองของรักเรา                 คนก็เฝ้าแย่งกันดูแลหมดสิ้นกัน
เหลือแต่โลงแคบๆ สี่เหลี่ยมๆ                    และมีแค่เพียงเสื้อผ้าสวย เงินปากผี
ก่อนจะเผาก็โดนริบเงินปากผี                    เงินทองที่มีไปหมดไม่มีเหลือ
ทั้งเสื้อผ้ารองเท้า เท่าทีมี                          ความมั่งมีมลายสิ้นไปกับไฟ
พอเผาหมดก็เหลือแต่ดวงจิต                     กลับมาคิดบุญกุศลเคยสร้างไหม
ทั้งเวรกรรม ควมชั่วดีที่ทำไป                      อะไรจะมากไปกว่ากัน
ย้อนมาคิด เคยก่อกรรมทำชั่วนิจ                  ตอนมีชีวิตบุญกุศลไม่เคยสน
พอมาตายนั่งตรอมตน                                 ตัวเราคงไม่พ้นอเวจี
หากกลับได้ทั้งชีวิตได้สร้างแต่กุศล              ตัวเราคงมีคุณธรรมนำสุขขี
ทุกๆอย่างใจประสงค์ก็จะมี                          ความเป็นศรีแก่ตัวเป็น อนันต
ท่านทั้งหลายจงสร้างกุศลเถิด                    จะบังเกิดความสุขศรี
สิ่งใดเล่าจะเท่ากุศลที่ท่านมี                      สบายใจดีมาสร้างกุศลผลบุญกัน
เนื่องในวันออกพรรษา  ในปีนี้                     ขอให้ท่านมั่งมีรวยกุศล
ขอให้จิตใจร่วมจำนง                                 มาทำบุญกันเถิดออกพรรษาแล้วเอย                                                

edit @ 21 Sep 2010 10:52:24 by อนันตกาล

Comment

Comment:

Tweet

ทำบุญ สร้างบารมี ด้วยการทำความดี ทำให้ชินในความดีนั้น แล้วก็ทิ้งเสีย อย่ายึดติดกับความดีนั้นๆอีกbig smile

#4 By ตีรณา on 2010-09-21 17:36

ทำใจใสๆ แล้วมาปฏิบัติกันนะคะ big smile

ตอนเผาอาม่าเหมือนกัน สัปเหร่อสอนว่า นี่แหละคนเราเกิดมาเท่าไร ตายไปก็เท่านี้ (ตอนเก็บกระดูก)...

#3 By onnsy on 2010-09-21 11:38

จะเข้าหรือออกพรรษา ก็ควรจะทำตัวให้เหมือนๆกัน นะ

#2 By Live a Live on 2010-09-21 11:12

ทำบุญกันเถอะเนาะconfused smile confused smile confused smile

#1 By ปิยะ99 on 2010-09-21 10:52